Parks - komplett fastighetsskötsel utomhus

Parks Tjänster & Service AB är ett alert företag som fokuserar på att ge dig en komplett fastighetsskötsel av alla de markytor som tillhör din fastighet.

Vi arbetar dagligen med ett stort engagemang att hålla fastigheter, vägar, parker, parkeringar och andra ytor funktionella, säkra, trivsamma och representativa.

Målet är att boende, företagare och besökande ska uppleva dina områden och fastigheter fräscha och välskötta året runt, 24 timmar om dygnet.

Bland våra kunder finns privata och kommunala fastighetsägare, fastighetsbolag. De anlitar oss inom följande specialistområden:

  • Snöröjning, sandning och sopning
  • Gräsklippning och buskröjning
  • Byggnation och plattsättning
  • Schaktarbeten, transport, jord och grus
  • Lekplatser och parker

Kundbetjäning

Alltid öppet